شبکه اجتماعی وی میت - به شبکه اجتماعی وی میت خوش آمدید

به شبکه اجتماعی وی میت خوش آمدید

[وی میت یعنی یکدیگر را ملاقات کنیم]
لطفا از مرورگر موزیلا و یا کروم استفاده نمایید
(اینترنت اکسپلورر قادر به نمایش کامل سایت نیست)
شبکه اجتماعی وی میت یک شبکه اجتماعی قدرتمند مبتنی بر وب است که از محبوبیت و صمیمیت متفاوت و خاصی بهره میبرد که در کمتر اجتماع مجازی دیگری یافت میشود.

هم‌اکنون به ما بپیوندید!
morteza
morteza
ﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﻟﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ / ﺗﻮﯼ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺩﻋﺎ / ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ /
ﻣﻨﺘﺘﻈﺮ،ﻭﻟﯽ ﺩﻋﺎﯼ ﺍﻭ / ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ / ﺍﻭ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺶ / ﺗﻮﯼ ﭼﺎﺭ ﺭﺍﻩ
ﺁﺳﻤﺎﻥ / ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻠﻮﻍ ...
*
ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺖ
*
ﺭﻭﯼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
ﺍﺯ ﺩﻋﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺩﻋﺎﯼ ﺍﻭ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩ
*
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ
ﭘﺲ ﺩﻋﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺍﻭ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ
ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﭘﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ
ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻋﺎ
ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ
ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ
ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﺪ
ﺭﻓﺖ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍﻍ ﭼﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﻓﺘﻨﺶ
ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ ﺯﻣﯿﻦ
ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ
ﺳﺒﺰ ﺷﺪ
*
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ، ﺩﻋﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ
ﺑﺎﻫﻢ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺳﺖ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭﺍﯼ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
*
ﺑﺮﻓﻬﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺷﺐ
ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﻋﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﻩ
ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
morteza
morteza
چشمی به تخت و بخت ندارم مرا بس است
یک صندلی برای نشستن کنار تو
morteza
morteza
دلبر که در طرف چمن, خوابیده یکتا پیرهن
ترسم که بوی نسترن, مست است وهشیارش کند

ازنکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش
ازبس لطیف است آن بدن, ترسم که آزارش کند

ای ماهتاب آهسته رو, اندر حریم یارمن
ترسم صدای پای تو, از خواب بیدارش کند
...............................................
elham
1476614_247583502062848_1683738607_n.jpg elham
صدای هق هق گریه می آید
انگار بازکسی قول ماندن داده بوده
ولی....!!
elham
elham
خدا هم ذره ذره آب میشود...
وقتی باسکوت درد میکشم...
ولی التماسش...
نمیکنم...
elham
elham
کاش مرکز اهدای جوانی هم بود...
آنگاه تمام جوانی ام را اهدا میکردم به آن
زنی که
تمام جوانی اش راپای من گذاشت.
شرمنده ام مادر{-60-}
soogand
77083475789589817857.jpg soogand
{-63-}
دختران فرشتگانی هستند از آسمان{-25-}

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان{-41-}

این روز بر دخیاااااااااااای دیروز و مادران امروز و دخیای وی میت مبارک . .{-70-}
{-91-}{-93-}{-83-}{-45-}{-45-}{-45-}{-90-}{-91-}
HA33AN
HA33AN
ﺳﺮﻇﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ 4 ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻤﺸﻮﻥ؟ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻫﻢ ﺯﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ .. ﺁﺩﺭﺳﺸﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ . ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ اين آقا ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻦ |: ...
به همين بركت O_O
دیدگاه · 1393/06/6 - 08:36 ·
2
morteza
morteza
یادم نیست در علوم کلاس چندم بود که خواندیم ماده سه حالت دارد:
مایع، جامد، گاز...

انسان مایع است.
در هر ظرف و قالبی که بریزیش، شکل همان ظرف می شود.

انسان مایع است.
مایع مثل آب، مثل یک نوشابه گازدار تگری بعد از آبتنی در ظهری داغ.

انسان مایع است
چون عادت می کند. زود عادت می کند به قالب جدید.
زود عادت می کند به اتفاقات نو.
زود عادت می کند به بودن در استکانی کمر باریک یا در مصب رود.

انسان مایع است.
عادت می کند به قالب سختی، عادت می کند به قالب رنج.
عادت می کند به کرال پشت رفتن روی آب استخری لوکس و شیشه ای.
عادت می کند به لذت بردن از لذت های زندگی، عادت می کند به قهقهه زدن،
عادت می کند به آرامش، به آسایش.

انسان مایع است.
بستگی دارد در چه ظرفی ریخته شود.
soogand
soogand
من کلا توی طول عمرم انتظار ندارم زندگیم بیوفته رو غلتک
همین که غلتک نیفته روم صافم نکنه کافیه{-80-}
... والااااااااا{-76-}
دیدگاه · 1393/06/5 - 13:29 ·
1
soogand
soogand
یه چیزی که مدت ها نگهش داشتی و دیگه به دردت نمیخوره و بندازش دور،

حالا اگه یک ساعت بعدش همون جنس به کارت نیومد بیا بزن توو گوش من{-66-}
soogand
1002174_492566914166407_508892337_n.jpg soogand
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!
ﮔﺎﻫﯽ ﯼ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮎ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...
soogand
soogand
{-35-}...تابستانت به خیر...{-35-}

بی خیال نداشته هایت...
بی خیال غصه هایت...
بی خیال هرچه که تورا نا آرام می کند...{-69-}
به من بگو ببینم...
امروز نفس میکشی؟؟
پس خوش به حالت{-29-}
عمیق نفس بکش
عمیق......
*عشق را
*زندگی را
*بودن را
بچش.....
ببین......
لمس کن....
وبا تک تک سلولهایت لبخند بزن
که
زندگی زیباست...{-41-}
soogand
soogand
شکر خدا که من هیچ خدایی را از هیچکس به ارث نبرده ام.
من آزادم که خدای خود را آنطور که دلم میخواهد مجسم و انتخاب کنم،

خدای من مهربان، بخشنده، دلسوز، چیز فهم و
اتفاقا خیلی هم شوخ است!
{-91-}{-91-}{-91-}

بابا لنگ دراز***جین وبستر
soogand
Love-Amazing-ir-2.jpg soogand
{-60-}
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
نام کاربری: رمز عبور:

کاربران فعال

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://www.wemeet.ir/m

گروه‌های فعال

برچسب ها


شبکه اجتماعی وی میت ·